Op zoek naar meer flexibiliteit op het net

In Nederland is er een snelgroeiende vraag naar extra capaciteit op het elektriciteitsnet, met name door de komst van veel zonneparken. De hoeveelheid elektriciteit die hiermee wordt opgewekt, is groter dan het elektriciteitsnet op dit moment kan verwerken. Energieleverancier TenneT - toonaangevende Europese netbeheerder (TSO) in Nederland en Duitsland - kondigde daarom vorig jaar in deze Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht een tijdelijke stop aan voor nieuwe aansluitingen en is tegelijkertijd begonnen met een onderzoek naar mogelijkheden om het bestaande net intensiever te gebruiken. 

 

 
Op zoek naar meer flexibiliteit op het net

 

TenneT is op het moment op zoek naar partijen die flexibel met hun vraag en aanbod om kunnen gaan in deze provincies. Deze verkenning is onderdeel van het congestie onderzoek dat de netbeheerder momenteel in deze vier provincies doet om het drukke elektriciteitsnet nog intensiever te gaan benutten.

 

Solinoor heeft projecten in zowel Utrecht als Gelderland, en kan een van deze partijen zijn die flexibiliteit inzet bij haar projecten. Hierdoor worden onze groene energie projecten maximaal ingezet. Onze opgewekte energie kan direct worden gebruikt voor de nabije gebruikers of worden opgeslagen middels batterijen of waterstof, of als de mogelijkheid er is worden teruggeleverd aan het net. 


Het inzetten van flexibiliteit door partijen is één van de maatregelen voor TenneT om versneld meer aansluitruimte op het net te creëren. Er wordt ook gekeken naar het inzetten van de vluchtstrook van het elektriciteitsnet om meer duurzame projecten aan te sluiten.

Daarnaast wordt door TenneT volop gewerkt aan versterkingen van het hoogspanningsnet. Hierbij worden extra verbindingen en hoogspanningsstations gerealiseerd en wordt het netwerk omgebouwd om alle duurzame projecten te faciliteren.

 

TenneT heeft in 2021 een recordbedrag van 4 miljard euro geïnvesteerd in het Nederlandse en Duitse hoogspanningsnet. Vanaf 2025 verwacht TenneT dat dit investeringsbedrag groeit naar jaarlijks minimaal 6 miljard euro.

 

Fotocredit: TenneT
Bron: https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-nu-ook-op-zoek-naar-flexibel-vermogen-in-friesland-flevoland-gelderland-en-utrecht/