AERIUS rapportages

Het uitvoeren van stikstofemissie- en depositieberekeningen en het verzorgen van rapportages voor het verkrijgen van uw projectvergunningen in Nederland.

Hedendaags staat duurzaamheid centraal en is het de noodzaak om de stikstofemissies (NOx, NH3) nauwkeurig te berekenen en te rapporteren. Wij zien dat nauwkeurige milieueffectbeoordelingen essentieel zijn voor het bevorderen van verantwoorde projectrealisatie en van cruciaal belang zijn voor de vergunningsprocedures. Daarom hanteert ons team een nauwgezette aanpak om uitgebreide AERIUS-berekeningen uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat uw organisatie goed is voorbereid om te voldoen aan de wettelijke milieunormen van de Nederlandse overheid. Solinoor levert niet alleen de berekeningen, maar ook bruikbare inzichten en een gedetailleerde rapportage die een gestroomlijnd vergunningsproces met vertrouwen en integriteit mogelijk maken.

lees meer of vraag direct een AERIUS rapportage aan.

AERIUS berekening overzicht

Onderdelen AERIUS rapportages

AERIUS calculator

1. AERIUS berekeningen

Voor het uitvoeren van de AERIUS berekeningen gerelateerd aan stikstofemissie en -depositie tijdens de bouw en exploitatie van uw project houden wij rekening met:

Uitgangspunten: welke activiteiten stoten stikstof (NOx en NH3) uit die meegenomen moeten worden in de AERIUS-berekeningen;
Emissiebronnen: het definiëren van de verschillende emissiebronnen en zones, of het nu gaat om transport of activiteiten ter plaatse;
AERIUS berekening: een gedetailleerd rapport van de emissiebronnen, de uitgestoten NOx en NH3 en de impact op de omringende natuur (Natura 2000 gebieden).

2. Schriftelijke projectmemo

Als aanvulling op de onderbouwing van de AERIUS berekeningen verzorgen wij een schriftelijk rapport waarin staat vermeld:

Projectbeschrijving: beschrijving van het project of activiteit waarvoor een AERIUS-berekening vereist is;
Methode: welke aanpak en technieken worden gebruikt om de stikstofemissies en depositie gerelateerd aan het project te bepalen;
Specificatie: wij geven diepgaande details over alle activiteiten die verband houden met de bouw en/of exploitatie binnen de projectgrenzen;
Resultaten en conclusie: een overzicht van de uitkomsten van de AERIUS-berekening, de potentiële projectimpact en of deze voldoet aan de regelgeving.

Stikstof emissie en depositie infographic
Stikstof emissiereductie strategie infographic

3. Emissiereductiestrategieën

Bij te veel stikstofemissie of -depositie die voortkomt uit de projectactiviteiten kunnen wij een analyse uitvoeren waarbij wij zorgen voor:

Inzicht emissiebronnen: welke emissiebronnen hebben de grootste impact op de totale stikstofemissie en -depositie;
Oplossingen: tastbare oplossingen bieden voor het voorkomen of verkleinen van de impact van de activiteiten;
Scenarioanalyse: een illustratie van verschillende scenario’s die kunnen benadrukken welke stappen nodig zijn om aan de regelgeving te voldoen.

Heeft u hulp nodig bij uw vergunningsprocedures op het gebied van stikstofemissies en depositie? Neem contact met ons op via onderstaande knop en wij kunnen u helpen met gedetailleerde AERIUS-berekeningen en rapportages.

Contact

Services

PVsyst simulaties & rapportages

Wij voeren gedetailleerde analyses uit als basis voor een eerste zonne-energie installatie ontwerp met een accuraat inzicht in de energieopwek.

Power Purchase Agreements (PPA)

Wij kunnen helpen het opstellen van een Power Purchase Agreement (PPA) als officiële contractvorm tussen energieproducent en afnemer.

Subsidies (SDE++ en HBE)

Subsidies kunnen een belangrijke rol spelen in de financiering van hernieuwbare energiesystemen. Onze ervaring kan helpen om de belangrijke financiële ondersteuning te organiseren.

Beheer, onderhoud en optimalisatie

Wij bieden ondersteuning om de prestaties en kwaliteit van uw zonne-energie installatie op orde te houden en te verbeteren.

Consultancy formulier

Vul het formulier in en vraag direct advies aan over uw vraagstuk bij onze experts.

Ik heb de privacyverklaring gelezen. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens en gegevens elektronisch worden verzameld en opgeslagen om mijn verzoek te beantwoorden. Let op: U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@Solinoor.com.