Haalbaarheids-onderzoeken

Een uitgebeide analyse om de potentie van hernieuwbare energie te verkennen.

Wij willen een actieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke duurzaamheidsambities en zijn daarom gedreven om onze klanten de mogelijkheden te laten zien hoe ze gebruik kunnen maken van hernieuwbare energiebronnen. Met onze haalbaarheidsonderzoeken gaan we dieper in op wat de kansen zijn om duurzame energiebronnen te ontwikkelen en te realiseren. We brengen de uitdagingen in kaart en vormen hierbij een strategie om die effectief aan te pakken. Met een ervaren team op het gebied van duurzame energie streven wij ernaar een compleet overzicht te bieden dat u helpt om uw duurzaamheidsambities te halen door middel van hernieuwbare energie. Bekijk hieronder hoe onze haalbaarheidsstudies u kunnen helpen.

Lees meer of vraag direct een haalbaarheidsonderzoek aan.

Solinoor feasibility study

Onderdelen haalbaarheidsonderzoek

haalbaarheidsonderzoek projectinventarisatie

Projectinventarisatie

Wij creëren een overzicht van de belangrijkste aspecten die relevant voor projectontwikkeling, bouw en exploitatie van zonne-energie installaties. Hiervoor evalueren wij projectvoorwaarden zoals:

  • De omgeving: welke activiteiten of gebiedsontwikkelingen vinden plaats;
  • Energieanalyse: bepaal het potentieel voor duurzame energieproductie, gecombineerd met de evaluatie van de huidige en toekomstige energievraag of andere aansluitmogelijkheden.

 

Ontwikkelen van projectkansen

Op basis van de projectinventarisatie werken wij de projectkansen uit. Dit houdt in:

Technische analyse: het bepalen van de ontwerpvereisten en de mogelijk bruikbare technieken;
Beleidsanalyse: in hoeverre maakt het politieke landschap de levensvatbaarheid van een project mogelijk - o.a. Bestemmingsplannen, Omgevingswet en Regionale Energiestrategie (RES);
Aansluitmogelijkheden: verken de koppeling met het energienet of andere energieverbruikers in de omgeving;
Multifunctioneel doel: aangeven wat de rol is van natuurintegratie- of participatieprocessen voor het project.

natuurinclusief drijvende zonne-energie - groene eilanden - biohutten
Risk and mitigation analysis

Prioritering projectkansen

Om een heldere projectontwikkelings- en realisatiestrategie te verzorgen toetsen wij de technische en economische haalbaarheid en levensvatbaarheid. Dit gebeurt via:

Risico-inventarisatie: het in kaart brengen van de meest kritische risico’s verbonden aan het project;
Impactanalyse: geef de kans en impact van het risico aan, waarbij de urgentie van de aanpak ervan wordt benadrukt;
Mitigerende maatregelen: we definiëren duidelijke oplossingen om de risico’s te voorkomen of te beperken om een soepel ontwikkelingsproces mogelijk te maken.

Business case

Naast technische haalbaarheid moet het project ook rendabel zijn. Op basis van de voorgaande segmenten bieden we een integraal overzicht van de business case wat u inzicht biedt in:

Projectinvesterings- & operationele kosten (CAPEX & OPEX): met ervaring in het bouwen van zonneparken kunnen wij u helder inzicht geven in de investerings- en Operations & Maintenance (O&M) kosten voor de bouw van uw project.
Ontwikkelingen op de energiemarkt: wij analyseren de huidige markttrends om de beste en slechtste scenario's voor toekomstige energieprijzen en de gevolgen voor uw bedrijf te definiëren.
Prestatie indicatoren: we bieden een overzicht van de business case over de levensduur van een project die nodig zijn voor de financierbaarheid, waarbij cruciale financiële concepten zoals Return On Investment (ROI) en Internal Rate of Return (IRR) worden geïllustreerd.

haalbaarheidsonderzoek businesscase

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van uw duurzame energieprojecten? Neem contact op met onze experts op het gebied van duurzame energie.

Contact

Services

PVsyst simulaties & rapportages

Wij voeren gedetailleerde analyses uit als basis voor een eerste zonne-energie installatie ontwerp met een accuraat inzicht in de energieopwek.

Power Purchase Agreements (PPA)

Wij kunnen helpen het opstellen van een Power Purchase Agreement (PPA) als officiële contractvorm tussen energieproducent en afnemer.

Subsidies (SDE++ en HBE)

Subsidies kunnen een belangrijke rol spelen in de financiering van hernieuwbare energiesystemen. Onze ervaring kan helpen om de belangrijke financiële ondersteuning te organiseren.

Beheer, onderhoud en optimalisatie

Wij bieden ondersteuning om de prestaties en kwaliteit van uw zonne-energie installatie op orde te houden en te verbeteren.

Consultancy formulier

Vul het formulier in en vraag direct advies aan over uw vraagstuk bij onze experts.

Ik heb de privacyverklaring gelezen. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens en gegevens elektronisch worden verzameld en opgeslagen om mijn verzoek te beantwoorden. Let op: U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@Solinoor.com.