Drijvend  zonnepark IJzendoorn

Op dit moment bevinden we ons in de laatste ontwikkelingsfase van een 10 MWp drijvend zonnepark in IJzendoorn op de uiterwaarden nabij ons hoofdkantoor. Dit drijvende zonnepark gaat duurzame energie leveren voor lokale duurzame zandwinning, walstroom in de nabij gelegen haven en toekomstige groene waterstofopties worden ook verkend. Aangezien dit project de laatste vergunningsfase zit, is Solinoor van plan dit zonnepark in 2023 te realiseren.

 

neem contact op

 
Gorinchem-floating-solar-park

Een waardevolle toevoeging voor de omgeving

Duurzame zandwinning 

Het drijvende zonnepark IJzendoorn, gelegen aan een zandwinplas langs de rivier de Waal, biedt meerdere voordelen voor de omgeving en lokale geëlektrificeerde zandwinningsactiviteiten. Ten eerste, door gebruik te maken van het wateroppervlak voor de installatie van zonnepanelen, zorgt het drijvende zonnepark voor een optimaal gebruik van van de beschikbare ruimte. Bovendien hebben drijvende zonnepanelen over het algemeen een hoger rendement vanwege het koelende effect van het water, wat resulteert in een grotere elektriciteitsopwekking. Deze energie kan direct worden gebruikt om zandwinningsmachines aan te drijven waardoor de vraag naar energie uit fossiele brandstoffen kan worden verminderd. Door gebruik te maken van drijvende zonne-energie kunnen de lokale zandwinningsactiviteiten energie-efficiënter, kosteneffectiever en milieuvriendelijker worden wat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en de reducering van de CO2-uitstoot.

 

Groene walstroom

Drijvende zonne-energie biedt aanzienlijke voordelen die de lokale haven ten goede kunnen komen door duurzame walstroom te leveren. De opgewekte zonne-energie kan rechtstreeks aan de haven worden geleverd, waardoor de afhankelijkheid van conventionele energiebronnen wordt verminderd en de CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd. Door drijvende zonne-energie te omarmen kan de plaatselijke haven verduurzamen door de milieu-impact verminderen en groene initiatieven in de maritieme industrie promoten.

Natuurinclusief ontwerp

Ons project legt sterk de nadruk op een natuurinclusief drijvend systeemontwerp, met groene eilanden en bio-baskets om de biodiversiteit zowel boven als onder water te bevorderen. Door deze elementen in het ontwerp te integreren, willen we een ecosysteem creëren dat niet alleen hernieuwbare energie opwekt, maar ook een bloeiende en gevarieerde habitat voor de lokale flora en fauna faciliteert. De groene eilanden bieden een toevluchtsoord voor inheemse planten, trekken bestuivers aan en ondersteunen lokale ecosystemen. Onder het wateroppervlak dienen de bio-baskets als kunstmatige riffen en bieden hierdoor beschutting en broedplaatsen voor het onderwaterleven. Deze natuurinclusieve benadering draagt niet alleen bij aan het behoud van het milieu maar zorgt zo ook voor een visueel aantrekkelijk uitzicht voor de omliggende gemeenschap. Met dit ontwerp streven we naar een evenwicht tussen duurzame energieopwekking en ecologisch behoud, waarbij we een harmonieus samenleven tussen infrastructuur voor hernieuwbare energie en de natuurlijke omgeving bevorderen.

Het integreren van innovatieve oplossingen

Batterij energieopslag systeem 

Om de wisselende vraag en het nachtelijke energieverbruik in de haven op te vangen, zal te toepassing van een batterij-energieopslagsystemen (BESS) als mitigerende maatregel dienen. Door de integratie van een uniek energiemanagementsysteem werken we toe naar een innovatieve oplossing die perfect past bij de fluctuerende energieproductieprofielen van zonne-energie en de energievraag van de schepen in de haven.

Groene waterstof 

Op zoek naar een alomvattende oplossing voor hernieuwbare energie, onderzoekt het projectteam actief het potentieel van groene waterstofproductie op locatie. Hier evalueren we de haalbaarheid en schaalbaarheid van het integreren van waterstofopwekking bij het drijvende zonnepark en tevens de compatibiliteit ervan met de bestaande infrastructuur en lokale industriële afnemers. Door de mogelijkheden van groene waterstof te onderzoeken proberen wij voor extra manieren te zorgen om effectief gebruik te kunnen maken van energieoverschotten waarmee extra broeikasgasemissies vermeden kunnen worden.

Meer afbeeldingen

Klik op een van de afbeeldingen voor weergave in hoge resolutie of om meer foto's van dit project te bekijken.

 

Meer weten?

 

Wil je meer informatie over dit project of ben je benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw project of bedrijf? We vertellen je er graag meer persoonlijk over. Neem contact op via onderstaande knop of stuur een mail naar info@solinoor.com.

 

Neem contact op